Vad är stroke?

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning. Stroke, tidigare sa man laganfall, är en av våra stora folksjukdomar. Av de som fått stroke har cirka 85 % fått en hjärninfarkt och cirka 15 % en hjärnblödning. 

Hur uppkommer stroke?
Stroke är ett samlingsnamn för en hjärnskada som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att man plötsligt förlorar olika funktioner till exempel rörelser, tal, känsel och syn. 

Cirka 20 - 25000 människor insjuknar i stroke varje år, en person var 20e minut. 20% är under 65 år.

Hjärninfarkt

Uppstår oftast genom att en blodpropp täpper till någon av pulsådrorna i hjärnan. Resultatet blir en försämrad tillförsel av blod och därmed också av syre till den del av hjärnan som försörjs av kärlet. Det uppstår en syrebrist i området kring proppen, vilket gör att vissa nervceller skadas eller dör och en hjärnskada uppstår. Med hjälp av olika röntgenundersökningar kan man se vilken del av hjärnan som har skadats 

Hjärnblödning

Uppstår när en försvagad kärlvägg brister och blodet tränger ut i hjärnvävnaden. Försvagningen kan bero på åderförkalkning och högt blodtryck. 

Subarachnoidalblödning

En blödning kan också uppstå för att ett pulsåderbråck (aneurysm) brister. Om blod då strömmar ut i det vätskefyllda hålrum som omger hjärnan uppstår en subarachnoidalblödning. Den här typen av hjärnblödning förekommer oftast hos personer under 60 år. 

TIA orsakas i de flesta fall av små blodproppar som snabbt löses upp varför symtomen blir kortvariga – några minuter upp till maximalt 24 timmar.
TIA ska alltid ses som en varningssignal för hotande stroke. Sök upp sjukhus snarast även om symtomen gått över! 

Rehabilitering

Genom rehabilitering kan man återfå många av sina förlorade förmågor eller lära sig att kompensera för dessa.
Många lider dock av dolda funktionsnedsättningar som till exempel extrem trötthet, depression, yrsel, synfältsbortfall, nedsatt minne, koncentrationssvårigheter, humörsvängningar med flera.

Trots att stroke är en av våra stora folksjukdomar är kunskapen hos allmänheten dålig om riskfaktorer, insjuknandesymtom och sjukdomens konsekvenser.
Vår förening jobbar för att spida informationen om sjukdomen, men även att underlätta för drabbade och deras anhöriga. 

AKUT - Testet

Ju snabbare en person som drabbats av stroke får vård, desto större är chansen att överleva och återhämta sig så bra som möjligt. Genom AKUT-testet kan du enkelt kontrollera om du eller någon i din närhet har drabbats av stroke.

Ansikte
Kan personen le och visa tänderna?
Om ena mungipan hänger - ring 112

Kroppsdel Arm/Ben
Kan personen lyfta armarna och hålla kvar dem i 10 sekunder?
Om en arm faller - ring 112!

Uttal
Kan personen upprepa en enkel mening som "Det är vackert väder idag"?
Om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord - ring 112!

Tid
Varje sekund räknas. Tveka aldrig. Ring 112 direkt.