Strokeföreningens 
vårprogram 2024

Vi träffas en gång i månaden, då vi tar del av någon intressant programpunkt. Anmälan sker till Anita Thunberg, Tel: 0708-356 222 eller anita.tunberg@gmail.com

Adressen till Fontänen, Bergkvists rum 138 är via Huvudentrén och till Vagnhallen Lilla entrén.

Östergötlands Museum

Torsdagen den 11 april 

Klockan 14.00–15.00.

Guidad visning av Östergötlands museum. 

De som vill kan ta sig en fika efteråt.

Inträdet är gratis, ev. fika i restaurangen efteråt bekostas av den enskilde.

Anmälan senast 8.april


Strokedagen 14 maj

Tisdagen den 14 maj 
Klockan 16.00–18.00 Strokedagen.
Fontänen, Lilla entrén, Vagnhallen, Fontänen. Ingen anmälan

STROKE-föreningen i Linköping anordnar föreläsning i Linköping, Föreningshuset Fontänen, "Vagnhallen".

• Kl 16.00-16.45 Bild-diagnostik vid strokeinsjuknande.

Det här är ett föredrag som handlar om hur man med hjälp av röntgenbilder ställer diagnos vid akut strokeinsjuknande. Vi kommer att se på olika bilder av hjärnan och prata om vilka olika orsaker till det finns till stroke, samt även hur hjärnan ser ut i efterförloppet av en stroke.

• Kl 16.45-17.00 Paus med förfriskningar och informationsmaterial

• Kl 17.00-17.30 Frågor och ev. kompletteringar av föreläsningen

Föreläsare är: Ida Blystad, Överläkare Neuroradiolog, Röntgenkliniken Universitetssjukhuset.

Neuroforskare vid Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) vid Linköpings universitet.

Frågor kan ställas till info@strokelinkoping.se eller tfn 070-835 62 22.

Personer med neurologisk diagnos och deras närstående, vårdpersonal och allmänhet välkomnas!

Välkomna!

Grillträff


Tisdagen den 4 juni. 

Vi träffas kl. 12.00 för trevlig samvaro och gemensam grillning utomhus vid Fontänen. (Vid regn disponeras rum 138)

Kostnad 50 kr.

Anmälan senast 31 maj.

Aktiviteter

Anhöriggruppen: 16/1, 6/2, 27/3, 19/3, 9/4, 7/5, 28/5

Paragolf: 13/5, 20/5, 27/5, 3/6, 10/6

Ridning: 23/4, 7/5, 21/5, 18/6 

Självträning

Handikappföreningarna i Linköping erbjuder självträning i lokalerna hos Rörelse och hälsa Neurorehab på Garnisonsområdet. 

Verksamheten bygger på självträning, med eller utan assistent.

Öppettider: Tisdagar kl. 16.30-18.00

Start: 23/1 – 26/3 (10 ggr)

Anmälan sker till Catharina Heimdahl Telefon 0705-15 10 70 alt. via mejl bcheimdahl@gmail.com NEURO LINKÖPING, som är kontaktperson för bokning av träningstillfälle.

Träningsavgiften på 300 kr/termin betalas till NEURO LINKÖPING innan Du påbörjar träningen, pg 66 85 64-8