Vi jobbar på att samla dem som fått stroke närstående och andra personer som är intresserade av föreningens verksamhet.

Våra aktiviteter

Under fliken Kalender hittar ni program och datum för alla aktiviteterna. Vi tar gärna emot idéer och tankar om vad som kan vara intressant och givande. 

Bli medlem

Du som söker gemenskap och en väg tillbaka till nya möjligheter är välkommen till oss och vår förening

Skänk en gåva

Vi tar tacksamt emot eventuella gåvor för att stödja vår verksamhet.

Strokeföreningen Linköping
Plusgiro: 20 14 51 - 2