Rörelse och hälsa

Rehabilitering hösten 2023

Augusti till oktober 2023

Handikappföreningarna i Linköping erbjuder självträning i lokalerna hos Rörelse och hälsa Neurorehab på Garnisonsområdet.

Träningen sker på individuell basis och under eget ansvar. Detta innebär att Du måste vara medlem i någon handikappförening, med hänsyn till försäkringsfrågan.

Det kommer att finnas stödpersoner, fysioterapistuderande, under träningstiden och vid eventuella tveksamheter rörande program eller dylikt, kan dessa personer stödja Dig. De kommer att finnas på plats 15 min före resp. efter träningstiden. Verksamheten bygger på självträning, med eller utan assistent.

Träningsavgiften på 300 kr/termin betalas till NEURO LINKÖPING innan du påbörjar träningen, pg 66 85 64-8
Eventuella återbud till träningstillfället behöver inte meddelas.

Tips för dig som åker färdtjänst är att boka en fast tid för att undvika förseningar, adress Rörelse och hälsa neurorehab, Brigadgatan 20 B.
Du som tidigare tränat på Rörelse och hälsa neurorehab kan använda dig av ditt tidigare träningsprogram, som eventuellt kan uppdateras av fysioterapeutstudenten.
Du som ej har träningsprogram sedan tidigare bör uppge det när du anmäler dig.

 • Öppettider: Tisdagar kl. 16.30 - 18.00
 • Start: Börjar 22 aug, 10ggr, avslut 31okt.
 • Lokal: Brigadgatan 20 B, Linköping
 • Anmälan: Catharina Heimdahl
  0705-15 10 70 alt. via mejl
  bcheimdahl@gmail.com
  NEURO LINKÖPING, som är kontaktperson för bokning av träningstillfälle.
  Uppge gärna ifall du är intresserad av någon speciell träningsapparat,
  för att undvika köbildning.