Bli medlem

Medlemskap

Välkommen att bli medlem i Strokeförbundet och samtidigt i en av våra lokalföreningar!

Fler medlemmar!

Ju fler medlemmar vi blir ju lättare kan vi göra vår röst hörd för att förbättra livsvillkoren för dig som har fått stroke och dina anhöriga. 

Skapa bättre vård!

Vi kan lättare utöva påtryckningar för en bättre vård och rehabilitering. 

Några bra skäl till att bli medlem i Strokeförbundet
Strokeförbundet är Sveriges största och enda organisation för de som har haft stroke. Vi arbetar på olika sätt för att göra livet lättare för dig som har haft stroke eller är anhörig.
I en strokeförening kan både du som har haft stroke och du som är anhörig träffa andra i samma situation. Här kan du finna gemenskap, få information, råd och stöd samt delta i aktiviteter, till exempel utflykter, studiecirklar, föreläsningar, motionsgymnastik och anhöriggrupper. 

I en strokeförening kan både du som har haft stroke och du som är anhörig träffa andra i samma situation. Här kan du finna gemenskap, få information, råd och stöd samt delta i aktiviteter, till exempel utflykter, studiecirklar, föreläsningar, motionsgymnastik och anhöriggrupper. 

Föreningens historik 1993-2016

Strokeföreningen i Linköping med omnejd bildades 19.oktober 1993. Under hösten 1993 bildades en interimistisk styrelse bestående av medlemmar ur Länsavdelningen för Stroke. Länsavdelningen i Östergötland bestod av 125 medlemmar varav 64 av dem fanns i Linköpings närområde. Mötet den 19.oktober skedde i Musikrummet på Fontänen, det som i dag kallas Datorrumet, i närvaro av 14 medlemmar. Man framförde samtidigt önskemål att bli medlem i HCK i Linköping (De Handikappades Centralkommitté, dagens HSO) och att få disponera en lokal på Fontänen.

Första styrelsemötet

Föreningens första styrelsemöte skedde sedan 1 juni 1994, efter att alla administrativa detaljer blivit klara. Till styrelse valdes Länsföreningens styrelsemedlemmar som då bodde inom föreningens upptagningsområde. Styrelsens kompitens och erfarenhet ledde till att verksamheten kunde komma igång tidigt med både studiecirklar, föreläsningar, resa och julbasar. Kommunalt bidrag tillsammans med inkomster från en julbasar, innebar att man hade drygt 10 000 kr i kassan med ett medlemsantal på 84 personer.

Föreningens egna lokal

Fontänen och föreningenslokalen blev bas för föreningen och dess medlemmar. I samma lokal hade Länsföreningen sin expedition. År 2000 införskaffades dator och föreningen fick hjälp av förbundet att skapa en Hemsida, som har förbättrats genom egna initiativ. Fontänen utökade efterhand sin allmänna kontorsservice vilket underlättade utskicken till medlemmarna. Antalet medlemmar har varierat under åren som gått. När Mjölby fördes över till Motalaföreningen sjönk medlemsantalet, men ligger våren 2017 på knappt 200 personer.

Trivselträffar, månadsmöten, resor mm.

Redan från början fanns ambitionen att skapa tillfällen för medlemmarna att träffas. Man ordnade föreläsningar om intressanta ämnen att samlas kring. Här fanns tillfälle att tipsa varandra om problem och lösningar för att underlätta vardagen. Redan första året föreningen fanns erbjöds medlemmarna att följa med på en bussresa, men man fick vänta till 1996 på den första handikappbussen med liftanordning. Exempel på utflyktsmål man besökte under åren kan nämnas Mårbacka, Karlstad, Karlsborgs fästning, Trosa, Harstena, Askersund, Ädelfors m.fl. . 

Redan första året deltog man i stadens julbasar på Stora Torget i Linköping. Man fanns på plats redan kl. 07.00 på morgonen med hembakat bröd, för att på eftermiddagen vända hemåt med välfylld kassa. Efter 10 år upphörde engagemanget pga. konkurrensen från många skolklasser, som såg samma möjlighet att tjäna pengar på julbaket. Julbord avnjöts på HSOs kursgård Missmyra utanför Åtvidaberg, senare på Von Dufvas restaurang i Linköping, innan man till slut hamnade på Fontänen, där föreningen fortfarande håller till. 

Gymnastik

Föreningen tillsammans med DHR, Parkinson och NHR startade Rehab-gymnastik i landstingets lokaler i Ryds Centrum två ggr/vecka, där studenter med sjukgymnastutbildning ledde verksamheten. I Fontänens gymnastiksal fanns sen tidigare ytterligare en grupp som tränade, men den verksamheten upphörde under hösten 2011 pga. minskat intresse. Rehab-gymnastiken flyttade så småningom till landstingets lokaler på Garnisonen. Kommunens fasta åldergräns på 65 år för fortsatt rehabilitering väckte många protester, men åldergränsen kvarstår, dock ändrad till 66 år.

Projekt och studiecirklar

  • Studiecirkeln "Hälsa och stroke" startade tidigt. Cirkeln "Ett friskare liv" fortsatte så småningom och pågick under många år med nya deltagare efter hand.
  • En Anhöriggrupp startade 2005 där anhöriga/närstående till strokedrabbade kunde utbyta erfarenheter och stötta varandra. Inledningsvis samlades man på Ryttargårdskyrkan för att så småningom träffas i kommunens nybildade Anhörigcentrum i Trädgården och senare i lokal på Garnisonen.
  • Internationella Strokedagen har från det att föreningen bildades genomförts årligen, med olika teman som handlar om Stroke.
  • Projektet "Egenvård vid Stroke" i samverkan med Äldreföreningen Seniorerna och Neurokliniken på Universitetssjukhuset. Det var riktat till Strokedrabbade och deras anhöriga och hade som syfte att underlätta vardagen, genom föreläsningar och samtal. Kursen kom så småningom att heta "Kan vi förebygga stroke" där landstinget beviljade medel för genomförandet. Projektet "Unga Stroke och Afasi" drevs av länsföreningen i Östergötland och startade med en projektanställd strokedrabbad person med möteslokal på Ryttargårdskyrkan i Linköping. Grupper startade även i Norrköping och Motala där gemensamma fortsättningskurser genomfördes på Marieborgs folkhögskola i Norrköping. Pengarna till projektet "Unga Stroke" tog så småningom slut varför föreningen drev verksamheten i egen regi. Gruppen bytte namn till SMIL (Stroke Mitt I Livet) vilket innebar att alla var välkomna till verksamheten oberoende av ålder.

Ordföranden

Tage Larsson 1993-1995
Maj-Britt Larsson 1996-1998
Birgitta Romgren 1999-2001
Birgitta Peterson 2002-2004
Anita Häggström 2005-2011
Lena Fix-Ehrencrona 2012-2021
Anita Thunberg 2022-t.v.

Sekreterare

Birgit Lundmark 1993
Birgitta Peterson 1994-2001
Vakant 2002
Åsa Larsson 2003-2006
Leif Andersson 2007 t.v.

Kassör

Maj-Britt Larsson 1993-1995
Birgitta Romgren 1996-1998
Marianne Gustavsson 1999-2002
Anita Thunberg 2003-2015
Björn Fagrell 2016 t.v.

SMIL

Tommy Holmgren 2005
Ann-Sofie Högman 2006-2008
Marianne Johansson, Marie Savelid 2009-2013
Styrelsen 2014-2015
Björn Fagrell 2016-2021
Leif Andersson 2022 - t.v.

Anhöriggruppen

Karin Holmgren 2005
Anita Häggström 2006 t.v.