Rehabilitering

Förbättringar kan ske under hela livet, därför är det viktigt att du inte ser dig som "färdigrehabiliterad" efter utskrivning från sjukhuset eller rehab-anläggningen. Det är viktigt att vara aktiv för att bibehålla och utveckla dina förmågor. Alla kan göra något, till exempel promenera dagligen, sitter du i rullstol försök att resa dig ur stolen då och då samt göra övningar sittandes. En bensträckare betyder så mycket för kroppen. Glöm inte att all rörelse är bra!

Sluta aldrig att träna och hålla igång!

Rehabträning

Efter stroke är en god rehabilitering en av förutsättningarna för att bli bättre. Ofta påbörjas den redan på strokeenheten där en fysioterapeut och arbetsterapeut kommer och gör en bedömning och påbörjar träningen. 

Bedömningen/träningen på Strokeenheten görs för att få en uppfattning om ditt funktionstillstånd och rehabiliteringsbehov. Därefter sätts rehabiliteringen igång så fort som möjligt. Bedömningen ska också ligga till grund för beslut om vilken vårdnivå efter utskrivningen som ska komma ifråga. En samordnad individuell planering, även kallad SIP, ska göras. 

Rehabilitering är en viktig förutsättning för att bli bättre efter en stroke. Den ska vara målstyrd, tidsbegränsad och upprepas vid behov. 

Obs! Träning är bara en del av rehabiliteringen. Minst lika viktigt är att få kunskap och insikt om strokeskadan och dess konsekvenser.
Det är viktigt att växla aktivitet med vila. 

Det är en myt att man kan få en ny stroke om man tränar, däremot utan träning kan du bli mer beroende av andra. 

Handikappföreningarna i Linköping erbjuder självträning i lokalerna hos Rörelse och hälsa neurorehab på Garnisonsområdet. 

Träningen kommer att ske på individuell basis och under eget ansvar. Detta innebär att du måste vara medlem i någon handikappförening, med hänsyn till försäkringsfrågan. Verksamheten bygger på självträning, med eller utan assistent.