Anhöriggrupp & S.M.I.L

Anhöriggrupp

Vi vet att man behöver någon i samma situation!

  • att prata med
  • att få råd och tips av
  • som förstår vad man menar
  • att känna trygghet hos så att man orkar gå vidare och dessutom - får kraft att hjälpa den som är sjuk.

Detta är en sida för dig som behöver någon att prata med. I Strokeföreningens anhöriggrupp finns personer som vet vad sjukdomen stroke innebär. Föreningen har en anhöriggrupp där vi träffas regelbundet för att prata och stötta varandra.

Därför tycker vi att det är ett bra stöd att träffa personer i samma situation. Vi kan både skratta och gråta tillsammans och ge tips och information till varandra om olika saker samtidigt som man får nya vänner. Endast andra anhöriga kan sätta sig in i vilken svår situation vi har hamnat i. 

Den nya rollen som vårdare samtidigt som man är hustru/make eller nära vän, kan påverka vår egen hälsa. För att vi ska orka med den nya situationen, behöver vi prata med andra som förstår och dela samma erfarenheter.

Att vara närstående betyder ofta att egna behov hamnar i skymundan eller riskerar att bli helt åsidosatta, inte minst av oss närstående själva.
Vi anhöriga är samhällets "doldisar". Vi måste kräva mera stöd och ta emot den hjälp som finns för att vi ska orka med den roll vi har. 

Kontakt:
Anita Häggström
0738-208 215
anita.haggstrom21@gmail.com

Leif Andersson
0738-171 103
leif_ander@hotmail.com 

S.M.I.L - Stroke mitt i livet

SMIL är en riktad verksamhet till de som fått "Stroke mitt i livet". Egentligen vänder man sig till de som är i arbetsför ålder, men hos oss är alla välkomna.

Vi träffas, har någon trevlig aktivitet, dricker kaffe och får några timmar social samvaro.

Kontakt:
Leif Andersson
0738-171 103
leif_ander@hotmail.com