Vad är STROKE?

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning. Stroke, tidigare sa man laganfall, är en av våra stora folksjukdomar. Av de som fått stroke har cirka 85 % fått en hjärninfarkt och cirka 15 % en hjärnblödning.
 
  • Varje år insjuknar runt 30 000 svenskar i stroke
  • Var 17:e minut får någon i Sverige stroke
  • Stroke är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättningar och död i Sverige
  • Stroke är den sjukdom som kräver flest vårddagar inom den kroppsliga sjukvården och beräknas kosta samhället cirka 18 miljarder kronor per år
  • Lika många kvinnor som män får stroke
  • Medelåldern ligger på 75 år, men cirka 20 % av de som fått stroke är i yrkesverksam ålder, det vill säga under 65 år

Genom rehabilitering kan man återfå många av sina förlorade förmågor eller lära sig att kompensera för dessa.

Många lider dock av dolda funktionsnedsättningar som till exempel extrem trötthet, depression, yrsel, synfältsbortfall, nedsatt minne, koncentrationssvårigheter, humörsvängningar med flera.

Trots att stroke är en av våra stora folksjukdomar är kunskapen hos allmänheten dålig om riskfaktorer, insjuknandesymtom och sjukdomens konsekvenser.

Vår förening jobbar för att spida informationen om sjukdomen, men även att underlätta för drabbade och deras anhöriga. Kika gärna i vår kalender för att se vad som är på gång den närmaste tiden i vår förening. Varmt välkommen!
 

Hjärnblödning

En powerpoint om Hjärnblödning