Om oss som förening

 Vad gör då STROKE-föreningen i Linköping, och vad är vårt syfte?
  • att samla dem som fått stroke, närstående och andra personer som är intresserade av föreningens verksamhet.
  • att verka för utvecklingsarbete och forskning samt utbildningsinsatser och sprida kunskap om stroke.
  • att skapa opinion och påverka samhället i syfte att öka kunskapen om stroke och därmed åstadkomma bättre levnadsvillkor för de som fått stroke och deras närstående.
  • att verka för att de som fått stroke får en god sjukvård samt får en effektiv rehabilitering och eftervård.
  • att stimulera samverkan mellan samhällsorgan, näringsliv och andra organisationer.
  • att vara ett stöd för dig och dina närstående.
Träd med skyltar: Information, Forskning, Påverkan, Samarbete, föreningar