Föreningens styrelse

Lena Fix Ehrencrona, Ordförande
Telefon 070-267 20 54
E-post lenafix@bredband.net

Eva Sundberg, Vice ordförande
Telefon 013-13 18 00
Mobil 072-589 47 84
E-post eva2sundberg@gmail.com

Björn Fagrell, Kassör
Telefon 070-942 73 75
E-post bjofag@hotmail.com

Leif Andersson, Sekreterare
Telefon 073-817 11 03
E-post leif_ander@hotmail.com

Anita Thunberg, Ledamot
Telefon 070-835 62 22
E-post anita.tunberg@gmail.com

Lillis Kirsh, Suppleant
Telefon 013-15 33 36, 073-815 33 36
E-post lillis.kirsh@bredband.net

Yvonne Jarheden, Suppleant
Telefon  070-824 61 17
E-post yvonne.jarheden@hotmail.se

Unn Forsberg, Suppleant
Telefon 013-218 110
Mobil 070-589 93 99
E-post unn.forsberg@gmail.com

Tamara Styrbjörn Suppleant
Telefon 0120-601 66
Mobil 073-804 20 73
E-post: tamara.styrbjorn@telia.com

2018-05-28
Föreningens styrelse