Anhöriggruppen i Strokeföreningen

Detta är en sida för dig som behöver någon att prata med. I Strokeföreningens anhöriggrupp finns personer som vet vad sjukdomen stroke innebär. Föreningen har en anhöriggrupp där vi träffas regelbundet för att prata och stötta varandra.Stress, trötthet, skuldkänslor är vardag för närstående och ibland upplever vi oss mer som vårdare än anhörig. Att kunna göra egna saker utan att behöva ha dåligt samvete och fortfarande ha en god livskvalitet är av stor betydelse. För många finns inte utrymme tidsmässigt eller ork för egna intressen, vila och rekreation.

Därför tycker vi att det är ett bra stöd att träffa personer i samma situation. Vi kan både skratta och gråta tillsammans och ge tips och information till varandra om olika saker samtidigt som man får nya vänner. Endast andra anhöriga kan sätta sig in i vilken svår situation vi har hamnat i.

Den nya rollen som vårdare samtidigt som man är hustru/make eller nära vän, kan påverka vår egen hälsa. För att vi ska orka med den nya situationen, behöver vi prata med andra som förstår och dela samma erfarenheter. Att vara närstående betyder ofta att egna behov hamnar i skymundan eller riskerar att bli helt åsidosatta, inte minst av oss närstående själva.
Depression, stress, oro och trötthet är vanligt.

Vi anhöriga är samhällets ”doldisar”. Vi måste kräva mera stöd och ta emot den hjälp som finns för att vi ska orka med den roll vi har.

Vill du ha kontakt med oss ring eller skriv.

KONTAKTPERSONER: (Vi är själva anhöriga)
Anita Häggström
Tel 073 - 820 82 15
anita.haggstrom@bredband.net

Leif Andersson
Tel 073 - 817 11 03
leif_ander@hotmail.com


www.linkoping.se/sv/Stod-omsorg/Aldreomsorg/Anhorigstod/Anhorigcenter/ 
 
Besök vår kalender för att se när vi ses nästa gång, varmt välkommen!

Visa mig kalendern, jag vill veta när nästa aktivitet är!
Vi vet att man behöver någon i samma situation!
  • att prata med
  • att få råd och tips av
  • som förstår vad man menar
  • att känna trygghet hos så att man orkar gå vidare och dessutom får kraft att hjälpa den som är sjuk.
Anita Häggström
Anita Häggström